28 I što je neplemenito pred svijetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jest,
Kopirano
Komentari
Ništavnim naziva one, na koje su gledali kao da ne postoje, a onim što jeste one, za koje su smatrali da nešto znače. Da bi ovima pokazao koliko su sujetni i beskorisni, Bog je izabrao one, koje su smatrali ništavnim. Kada čuješ: izabrao, nemoj da pomisliš da je On neminovno hteo da izabere ...
Više
prezrene, a da znamenite odbaci. Ne. Međutim, kako su se znameniti nadimali svojom mudrošću i stoga nisu prihvatali propoved, Bog je našao da su sposobniji da je prihvate oni, koji se ničim nisu gordili
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga