30 Iz kojega ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.
Kopirano
Komentari
Reči: iz Njega nemoj shvatiti kao uopšteno privođenje (iz nebića) u biće, nego kao privođenje u dobrobiće. Smisao ovih reči je sledeći: vi ste postali čeda Božija i iz Njega ste, postavši Njegovi sinovi, u Hristu, tj. kroz Hrista.
Rečima: ništavne (neblagorodne, neplemenitog rod...
Više
a) izabra pokazuje da su oni plemenitiji (blagorodniji) od svih, jer za Oca imaju Boga.

Koji nam postade premudrost od Boga i pravednost, i osvećenje, i iskupljenje.

Odnosno, On nas je učinio mudrim, pravednim, svetim i slobodnim, jer to znači reč iskupljenje, tj. izbavljenje iz ropstva. Osim toga, izabravši neplemenite, On ih je učinio blagorodnim (plemenitim), jer su postali sinovi Božiji. Tako je i neuke učinio mudrima, postavši Sam za nas premudrost. Zašto nije rekao: "umudrio nas je", nego: postade nam premudrost! Zato, da bi izobrazio obilje dara. Time kao da je rekao: predao nam je Samoga Sebe.

Uzvišeno se izrazivši o Sinu, dodao je: od Boga, da Ga (Sina) ti ne bi smatrao nerođenim, i obratio se Njegovom uzroku, Ocu. Najzad, zapazi redosled: kao prvo, učinio ih je mudrim, oslobodivši ih zabluda i naučivši ih bogopoznanju. Zatim ih je učinio pravednim, podarivši im otpuštanje grehova. Najzad ih je osveštao Duhom Svetim i tako darovao savršenu slobodu i iskupljenje od svakog zla. Na taj način, mi pripadamo samo Njemu jednom i nalazimo se samo u Njegovoj vlasti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga