4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,
Kopirano
Komentari
Uči nas da budemo blagodarni. Tako postupa gotovo u svakoj poslanici. Međutim, sada posebno govori o blagodarnosti, jer blagodarnost sledi za dobročinstvom. Dobročinstvo, pak, nije niti dug, niti plata. Prema tome, i na taj način ruši gordost Korinćana.

Bogu svojemu

...
Više
/> Zbog svoje velike ljubavi, Boga, Koji je zajednički za sve, prisvaja za sebe.

Za vas, na blagodati Božijoj

Time poučava i Korinćane da svagda budu blagodarni Bogu a ne svojim delima, jer kaže: blagodarim na blagodati Božijoj a ne na vašim delima.

Koja vam je data u Hristu Isusu.

Odnosno, kroz Isusa Hrista, a ne kroz ovoga ili onoga. Zašto onda obraćate pažnju na ljude
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga