8 Koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopirano
Komentari
Rečju utvrditi pokazuje da se oni kolebaju, a rečju besprekorni pokazuje da sada zaslužuju prekor. U ovoj Poslanici se, češće nego u drugima, pominje Gospod Isus Hristos, da bi se time Korinćani opomenuli ko ih je spasao i čije ime nose. Hrišćani se tako nazivaju po Hristu, a ne po nekom �...
Više
�oveku
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga