1 Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.
Kopirano
Komentari
Reči kao ja na Hrista nemoj prihvatiti kao izraz gordosti, jer su one izrečene s ciljem da ih snažnije podstakne na podražavanje. Ako sam, kaže, ja podražavao Hrista, Koji nije poštedeo ni sopstveni život da bismo mi oživeli, zar onda vi, utoliko pre, ne možete da podražavate mene? Ja nis...
Više
am toliko bolji od vas, koliko je On bolji od mene, jer On neuporedivo prevashodi sve nas
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga