11 Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.
Kopirano
Komentari
Kaže to zato da bi veću prednost dao mužu, dokazavši da je žena od njega, za njega i pod njegovom vlašću. Da se muževi ne bi uzvisili više nego što je potrebno, i da se žene ne bi unizile, kaže da je pri prvobitnom stvaranju žena uistinu stvorena za muža, ali da se sada ni muž ne rađ...
Više
a bez žene. Uostalom, rečeno je u Gospodu, tj. sve tvori Bog, Koji oživotvorava seme i krepi utrobu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga