14 Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;
Kopirano
Komentari
14-15

Kako da nije sramota za muža da ima dugačku kosu, kad on na taj način dobija izgled žene i, mada je postavljen za starešinu, prihvata znak potčinjenosti. Za ženu je, međutim, dugačka kosa čast, jer ona u tom slučaju zadržava sopstveni čin. Očuvanje čina je, pak, z...
Više
a svakoga čast. Zašto je potrebno da se stavi i drugo pokrivalo, ako i kosa služi kao pokrivalo? Zato da bi izrazila svoju potčinjenost ne samo po prirodi, nego i po slobodnom izboru
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga