20 A kad se skupite na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja.
Kopirano
Komentari
Sakupljanje služi kao znak ljubavi i zajednice; na delu, međutim, toga nema. Večerom Gospodnjom se naziva zajednička trpeza, koja podražava onu Tajnu večeru, koju je Gospod jeo sa Svojim učenicima. Obed je zato i nazvan večerom. Zapazite, kaže, čega se lišavate: vi se lišavate podražava...
Više
nja trpeze svog Gospodara
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga