23 Jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hljeb,
Kopirano
Komentari
Zašto pominje tajne i onu Večeru? Sasvim uzgredno, da bi ih ubedio da je Vladika (Gospodar) sve udostojio jedne iste trpeze, dok ti odbacuješ i prezireš onog koji je istog roda kao i ti. 3ašto kaže da je primio od Gospoda, kad u to vreme nije bio s Gospodom i kad je bio progonitelj? Zato da bi...
Više
ti znao da i sada na tajanstvenoj trpezi tajne predaje Sam Gospod, kao i tada
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga