32 Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svijetom.
Kopirano
Komentari
Kako, kaže, ne savršavamo tako lako i dolično delo, tj. samoosuđivanje, ni Bog ne postupa s nama nepoštedno, nego nas ovde kažnjava da bi nas tamo pomilovao.

Kori nas, kaže, ovde. Nismo izloženi kaznama, nego dobijamo očinske savete, da ne bismo bili osuđeni sa svetom tj. sa...
Više
neverujućima. Budući da se nalaze pod pokrovom Božijim, verujući ovde dobijaju platu prema svojim gresima
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga