34 Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.
Kopirano
Komentari
Reči zbog kojih bi trebalo da se zastide. Govori s njima kao s decom koja su razdražljiva kad osete glad, i osuđuje njihovo stomakougađanje. Zato ih izvodi iz crkve i upućuje kući, čime ih je u velikoj meri postideo.

Da se na osudu ne sastajete.

Odnosno, sebi n...
Više
a štetu i na osudu. Sakupljanja su određena zbog toga da bi oni koji se u ljubavi sabiraju bili jedni drugima od koristi. Ako pak nije tako, onda je bolje da ste kod kuće. To ne kaže zato da bi oni ostajali kod kuće, nego da bi ih što snažnije privukao da se sakupljaju na doličan način.

A ostalo urediću kad dođem.

Govori ili o nekim drugim pogreškama, koje su se dogodile među njima i zahtevale su zapovesti, ili pak o tome da će se neki, verovatno, braniti protiv onoga što je rečeno. Ako neko ima da kaže nešto drugo, neka sačeka moj dolazak. Zastrašuje ih svojim dolaskom zato da bi se smirili i popravili ukoliko imaju nešto loše
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga