5 I svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je sve jedno kao da je obrijana.
Kopirano
Komentari
Postojale su, kažem, i žene s proročkim darom, kao što su Filipove kćeri (v. Dela ap. 21; 9) i mnoge druge. Čime postiđuje svoju glavu? Time što glavu predstavlja kao nekog prognanika što je odstupio vlasti koju mu je Bog poverio. Znaj takođe da je mužu, kao što je rečeno, zabranjeno da...
Više
bude pokriven u vreme molitve i prorokovanja, a ženi se zabranjuje da bude gologlava ne samo u to, nego i u svako drugo vreme. On to želi da kaže rečima jer je jedno isto kao i ošišana. I kao što je za nju sramno da bude ošišana, tako je sramno i da bude gologlava. Kosa zamenjuje pokrivalo i zato ona koja skine pokrivalo liči na onu koja je ošišala kosu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga