11 Kad ja bijah malo dijete kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.
Kopirano
Komentari
Rekavši da će se dolaskom savršenog ukinuti ono što je delimično, istovremeno izlaže i primer kojim objašnjava koliko je velika razlika između sadašnjeg i budućeg znanja. Sada smo slični deci, a onda ćemo biti zreli ljudi.

…kao dete govorih.

To odgovara ...
Više
jezicima.

Kao dete mišljah.

To odgovara proroštvima.

Kao dete razmišljah.

To odgovara znanju.

A kad sam postao čovek, odbacio sam što je detinjsko.

U budućem veku imaću zrelije znanje; tada će se ukinuti malo i detinjasto znanje, kakvo sada imamo. Zatim nastavlja (12)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga