2 I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
Kopirano
Komentari
Ne jednostavno proroštvo, nego ono najviše, i poznanje svih tajni. Zapazi: o jezicima je rekao da od njih nema nikakve koristi, a o proroštvu da ono zna sve tajne i da ima svako poznanje.

I ako imam svu veru…

Da ih ne bi opterećivao nabrajanjem pojedinačnih dar...
Više
ova, prešao je na koren i izvor svih njih – na veru, i to svu.

Da i Gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam.

Kako je premeštanje gora izgledalo kao veliko delo, on ga je i pomenuo, a ne zbog toga što, navodno, sva vera samo to i može da radi. Gospod pomeranje gora predstavlja kao malu veru, kada kaže: Ako imate vere koliko zrno gorušičino (Mt. 17; 20). Pogledaj kako je on proroštvom i verom obuhvatio sve darove. Čuda se, naime sastoje ili u rečima, ili u delima. Nije rekao: ako nemam ljubavi mali sam i ubog, nego: ništa sam
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga