3 I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
Kopirano
Komentari
Nije rekao „ako dam deo svog imanja“, nego sve imanje, i nije rekao „dam“ (nego razdam), tako da gubitku prisajedinim i služenje, i to najbrižljivije.

I ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.

Nije rekao „ako umrem“, ...
Više
nego navodi ono što je najsurovije od svega, odnosno, da živ sagori, i kaže da je bez ljubavi i to beskorisno. Neko će reći: „Kako se imanje može razdati bez ljubavi?“ Takvom se može odgovoriti na dva načina.
Ili je apostol pretpostavio nemoguće mogućem, slično kao u rečima: Ako vam i mi i anđeo s neba propoveda evanđelje drukčije nego što vam propovedasmo (Gal. 1; 8), pošto ni on ni anđeo nisu ni pomišljali da propovedaju drugačije. On se tako izražava i na mnogim drugim mestima (Rim. 8; 39), ili drugačije: može se davati i bez ljubavi, tj. onda kad se to ne događa iz samilosti prema drugima, nego iz čovekougađanja. S ljubavlju se to pak dešava onda kada neko to čini uz sastradanje i plamenu ljubav
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga