4 Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
Kopirano
Komentari
Odatle počinje da nabraja obeležja ljubavi, i kao prvo među njima pominje dugotrpljenje, koren svakog mudroljublja. Međutim, kako neki dugotrpljenje ne koriste za mudroljublje nego se često izruguju onima koji su ih uvredili i pritvorno se suzdržavaju, znajući da ih dugotrpeljivi ljudi još v...
Više
iše razjaruju u gnevu, on kaže da je ljubav blagotvorna, tj. ispoljava krotku i nezlobivu narav, a ne kao pomenuti ljudi, koji su pritvorni i zlonamerni. Rekao je to na račun onih među Korinćanima koji su voleli da se raspravljaju i da potajno gaje uzajamno neprijateljstvo.

Ljubav ne zavidi.

Neko može i da bude dugotrpeljiv, ali zavidljiv. Ljubav se, međutim, i toga kloni. Rekao je to zbog onih zavidljivih među Korinćanima.

Ljubav se ne gordi.

Odnosno, ljubav ne postupa nepromišljeno, nego onoga koji je poseduje čini razboritim i postojanim (čvrstim). Gordi se umišljen, lakomislen i bezuman čovek. To je rečeno lakomislenima i površnima.

Ne nadima se.

Mogu se posedovati sve navedene vrline, ali one mogu i nadimati. Ljubav to nema nego je, i pored pomenutih vrlina, smirenoumna. To je rekao protiv nadmenih
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga