8 Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
Kopirano
Komentari
Nikada se ne uklanja od cilja, nego sve dovodi do ispunjenja. Ili što je još bolje, ne prestaje, ne preseca se, nikad se ne prekida, nego se nastavlja i u budućem veku, kad će se sve ostalo ukinuti, o čemu apostol govori u nastavku.

Dok će proroštva nestati, jezici će zamuknu...
Više
ti…

Nabrojavši izdanke ljubavi, ponovo je uzvisuje na drugi način, govoreći da će i proroštva prestati, i da će jezici zamuknuti, a da će ljubav postojati trajno i beskonačno. Naime, ako proroštva i jezici postoje zbog toga, da bi se vera lakše prihvatila, onda je prirodno što će, kad se vera svugde proširi, oni nestati kao suvišni, i u sadašnjem, a posebno u budućem veku
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga