11 Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos.
Kopirano
Komentari
Ne može, dok postoji mudri neimar. Ako pak neko nije mudar graditelj, on može da položi i drugačije temelje, odakle i potiču jeresi. Vi, Korinćani, imate jedan temelj, a to je Hristos. Zbog toga ste dužni da na tom temelju podižete ne ono što ishodi od rasprava i zavisti, nego vrlinska dela...
Više
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga