12 Ako li ko zida na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, sijeno, slamu,
Kopirano
Komentari
Od onog doba, kad smo dobili temelj vere, svaki od nas gradi na njemu. Neki grade dobra dela, koja su različita, neki više a neki manje. Na primer, devstvenost je kao zlato, častan brak je kao srebro, a nekoristoljublje kao drago kamenje. Milostinja pored bogatstva je već manje vredna. Neki pak ...
Više
zidaju rđava dela, koja takođe imaju različite stepene.
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga