17 Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.
Kopirano
Komentari
Odnosno, pogubiće ga. Tim rečima se ne izražava prokletstvo, nego predskazanje o budućnosti.

Jer je hram Božiji svet, a to ste vi.

Prema tome, bludnik ne može da bude svet, jer je on prestao da bude hram Božiji, proteravši Duha Koji ga osveštava. Ko čini taj h...
Više
ram? Vi, ako ostanete čisti
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga