22 Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svijet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
Kopirano
Komentari
Ili svet, ili život, ili smrt, ili sadašnje.

I život učitelja je, kaže, za vas, zato da biste vi učili kod njih i zadobili korist; ismrt je njihova zbog vas, jer se oni radi vašeg spasenja izlažu opasnostima. Ili drugačije: i Adamova smrt je radi vas, da biste vi postali celo...
Više
mudreni; i Hristova smrt je za vas, da biste se vi spasli. Kraće rečeno, vasceli svet je zbog vas, da biste kroz njega ushodili ka Tvorcu i njegovom propadljivošću naučili da čeznete za nepropadljivim blagom. Za vas je i sadašnje, tj. ona dobra (blaga) koja Bog još ovde daruje verujućima. Za vas je, najzad, priugotovljeno i buduće
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga