23 A vi ste Hristovi a Hristos Božij.
Kopirano
Komentari
Hristos nije u onom smislu Božiji, u kojem smo mi Hristovi. Mi smo Hristovi kao Njegovo delo i tvorevina, a Hristos je Božiji i kao prevečni Sin i kao Onaj, Koji za svog uzročnika ima Oca. Na taj način, iako je izraz jedan, značenje je različito. Naime, naše nije sve u onom smislu, u kojem s...
Više
mo mi Hristovi; mi smo Hristove sluge i Njegova tvorevina, a sve što postoji nije ništa drugo do ono što nam služi, ali nije naša tvorevina. Zbog toga rđavo postupate ako se delite prema ljudima, budući da vi pripadate Hristu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga