5 Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste, kao što i svakome Gospod dade?
Kopirano
Komentari
Postavivši jedno pored drugog svoje i Apolosovo ime, tačno dostiže svoj cilj. On rasuđuje ovako: ako smo mi ništa, šta tek da kažemo o vašim učiteljima? Mi smo, kaže, služitelji, a ne sam koren i izvor dobara, jer je taj Izvor Hristos. Zbog toga ne bi trebalo dase preuznosimo, jer smo vam...
Više
mi preneli dobra, koja smo dobili od Boga, i sve pripada Njemu, Darovatelju dobara. Nije rekao: "mi smo blagovesnici", nego: mi smoslužitelji. Rekao je to zato, što blagoveštenje obuhvata samo učenje, dok služenje obuhvata i dela.

I to kako Gospod svakome dade.

Ni to, kaže, malo služenje, nemamo od sebe samih, nego smo ga dobili od Gospoda, svaki prema svojoj meri (dosl. svaki prema drugačijoj meri)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga