8 A onaj koji sadi i koji zaljeva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.
Kopirano
Komentari
Oni ništa ne mogu da učine bez Božije pomoći, i oni su u tom smislu jedno. Kako to da se vi preuznosite jedan pred drugim, kad ste jedno?

I svaki će primiti svoju platu prema svome trudu.

Lako se moglo dogoditi da se zabrinu oni koji su se u delima vere potrudili v...
Više
iše od ostalih, kad čuju da su svi jedno. Zbog toga odmah objašnjava svoje reči i kaže da su svi jedno prema svojoj nemoći da bilo šta učine bez pomoći Boga, Koji čini da uzraste. Što se tiče plate, svaki će dobiti nagradu prema svom trudu. Nije rekao: "prema svom delu", nego: prema svom trudu. Čak i ako nije savršio dela, trudio se
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga