6 Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukiseli?
Kopirano
Komentari
Napominje da oni sami nisu dopustili bludniku da se pokaje, jer su ga hvalili. On je bio jedan od njihovih mudraca.

Ja se brinem i za vas, kaže, a ne samo za njega. Ako se na zlo ne obrati pažnja, ono može da zarazi i ostale članove Crkve. Kvasac je sam po sebi mali, ali ukiseli �...
Više
�itavo testo i pretvara ga u samoga sebe. Tako će i greh ovoga čoveka povući za sobom i mnoge druge
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga