9 Pisah vam u poslanici da se ne miješate s kurvarima;
Kopirano
Komentari
U kojoj poslanici? U ovoj istoj. Naime, kada je prethodno rekao: Iščistite stari kvasac, ukazujući na bludnika, pokazuje da se već iz tih reči vidi, da se ne smeju mešati s bludnicima. Međutim, kako bi mogli da pomisle da bi trebalo da se klone svih bludnika, čak i onih, kojih je bilo među ...
Više
Jelinima, objašnjava o kakvim bludnicima govori
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga