20 Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.
Kopirano
Komentari
Vi ste, kaže, pod Gospodom i nemate ništa svoje, čak ni samo telo nije vaše. Kupljeni ste skupo, tj. Krvlju Hristovom. Zbog toga vaša tela pripadaju drugom Gospodaru (a ne vama samima) i ka onome, što je Njemu ugodno, treba i da upravite svoje delanje. Govoreći ovo, ne poništava slobodnu vol...
Više
ju nego pokazuje da Bog, Koji nas je iskupio, s pravom zahteva da Mu služimo.

Proslavite, dakle, Boga telom svojim…

Budući da ste kupljeni, kaže, proslavite Boga i svojim telom, tj. tvoreći dobra dela i sačuvavši ga čisto i sveto. Proslavljanje Boga sastoji se u tome da, kada ljudi vide vaša dobra dela, Njega proslave.

I duhom svojim.

Pokazuje da blud ne treba izbegavati samo telom, nego i duhom, da se ni misaono ne bismo skrnavili (jer je duhom ovde nazvao misao). U Evanđelju je zabranjena čak i ona preljuba, koja ostaje u srcu (v. Mt. 5; 2).

Jer su Božiji.

Neprestano podseća da mi ne pripadamo samima sebi, nego da se nalazimo pod vlašću Boga, Koji je iskupio naše duše i tela
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga