4 A vi kad imate tužbe za stvari ovoga svijeta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što!
Kopirano
Komentari
4-5

Želeći da ih udalji od spoljašnjih sudova, kaže: možda će neko reći da u Crkvi nema nijednog mudrog, koji bi mogao da prosudi u parnici. Međutim, ako, prema vašem mišljenju, u Crkvi nema nijednog mudrog, onda je bolje da za sudije postavljate unižene, nego neveru...
Više
juće. Uostalom, to sam rekao za vašu sramotu, ako je kod vas uistinu tako malo mudrih, da sud moraju da donose prosti i neuki ljudi. Reči: među braćom svojom dodao je zato da bi pokazao da u takvom slučaju, ako se vodi parnica s bratom, nije potrebno mnogo znanja, i da bratska naklonost najviše pogoduje prekidanju parnice (rasprave)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga