7 I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
Kopirano
Komentari
Najpre im je zabranio da se sude kod neverujućih, a sada im zabranjuje da se uopšte sude, i kaže: to vam je već sasvim na sramotu, tj. nedolično je i sramno što imaše parnice među sobom tj. što se sporite jedan s drugim (to znače reči: među sobom). Apostol je to rekao veoma izražajno, j...
Više
er smo mi, hrišćani, dužni da jedan drugoga smatramo braćom.

Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne podnesete štetu? 8. Nego vi činite nepravdu i nanosite štetu, i to braći!

Mnogo optužbi. Prva je ta, da oni ne znaju da podnesu uvredu. Druga je ta što, naprotiv, sami nanose štetu, a treća što to čine braći. Dobro bi bilo, kaže i da ne činite i da ne trpite štetu. Međutim, ako bi trebalo izabrati jedno od ovo dvoje, onda je bolje pretrpeti štetu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga