1 A za ono što mi pisaste: dobro je čovjeku da se ne dohvata do žene:
Kopirano
Komentari
Ispravivši pometnju zbog podela, bluda i koristoljublja, sada postavlja pravila za brak i za devstvenost. Naime, Korinćani su ga u pismu, koje su mu poslali, pitali da li bi trebalo da se uzdržavaju od žena ili ne?

Dobro je čoveku da se ne dohvata žene.

Dobro je...
Više
, prevashodno, kaže, ako se svaki čovek a ne samo sveštenik (kako su to neki rđavo razumeli) ne dohvata žene i ostane devstvenik. Međutim, sigurnije je, a i našoj slabosti bliže, da se stupi u brak. Zbog toga dodaje sledeće (2)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga