33 A koji je oženjen brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je djevojka.
Kopirano
Komentari
Kako da ti, Pavle, želeći da budemo bezbrižni, a zbog čega nam i savetuješ bezbračnost, opet kažeš: Ko je neoženjen brine se za Gospodnje? I tu su, dakle, brige. Međutim, one nisu onakve, kaže, kao one što su povezane s brakom. Brige o Gospodnjem su spasonosne i slatke, a brige u svetu �...
Više
�tetne i teške. U stvari, zar nije teško i žalosno starati se da ugodiš ženi, posebno onoj, koja voli da se ukrašava i traži zlato i bisere i druge isprazne stvari? To i primorava nesrećne muževe na nepravdu i dušegubne stvari
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga