1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:
Kopirano
Komentari
One koje naziva svetima naziva i vjernima. Vjera nastaje iz uma kao naš slobodan izbor, ali svetost dolazi iz izobilja Svetog, a ne našom voljom. Kada kaže „vjernima u Hristu Isusu", to je da se napravi bitna razlika; postoje oni koji su imaju vjeru, ali ne i vjeru u Isusa Hrista.
Sv. Jeronim Stridonski
Sv. Jeronim Stridonski
(306 - 420)
Pavle je apostol blagovesti Hristove; on je „poslan“ da nju propoveda. Stoga i ne pripada sebi, već sav pripada Bogu i Gospodu Hristu. Dok je pripadao sebi i živeo po svojoj volji, on je gonio Gospoda Hrista i Njegove svete apostole. Ali, otkako je doživeo čudesni preobražaj u celokupnom bi...
Više
ću svom videvši na putu za Damask vaskrslog Gospoda Isusa, on sav pripada Njemu – jedinstvenom Bogu i Gospodu Isusu. On neće da zna za sebe, za volju svoju, za dušu svoju, za razum svoj, za život svoj, jer je sve to zamenio u njemu Gospod Hristos: postao i volja njegova, i duša njegova, i razum njegov, i život njegov. Kada gleda sebe, on ne nalazi sebe u sebi već Gospoda Hrista, i izjavljuje što nikada niko od ljudi nije se usudio izjaviti o sebi: „Ja više ne živim, nego živi u meni Hristos“ (Gal. 2,20).

Stoga se on sav pretvorio u „apostola Isusa Hrista“, u „poslanika“ Isusa Hrista, koji neće ni sebe niti išta svoje, već samo hoće, zna i ispoveda Onoga koji ga je poslao, i propoveda samo ono radi čega ga je poslao. Moglo bi se reći: njegovo je ime „apostol“, ne Pavle, ne Savle. Da, on priznaje sebe za Pavla, za čoveka, za biće uopšte, ali ukoliko je „apostol Isusa Xpista“, ukoliko pripada Hristu. Za njega: Gospod Hristos je sve i sva u svima svetovima, jedina vrednost, jedina svevrednost; a ostalo? – sve ostalo je „trice“ i „šteta“ (Flb. 3,8). Uvreda je za Pavla nazvati ga mudracem, filosofom, genijem. Sve su to „trice“. On je pre svega i iznad svega „apostol Isusa Hrista“, poslan da blagovesti ne sebe i svoju mudrost već Hrista – „Božiju silu i Božiju mudrost“ (1. Kor. 1,24). A prema njoj, svaka ljudska mudrost je ludost. I kada u zaglavlju Poslanice stavlja svoje ime „Pavle“, on odmah dodaje: „po volji Božjoj apostol Isusa Hrista“. Kao da veli: ІІoslanica, i Evanđelje što je u njoj, nije od mene, Pavla, već od „apostola Isusa Hrista“. U njoj nema ni mene, niti ičeg mog. Ako je što moje, onda je to dužnost poslanika: saopštiti ono radi čega sam poslan, saopštiti Evanđelje Hristovo. U njemu – sve je Hristovo, sve je od Hrista; a od mene je samo moja dobra volja, koju priznajem utoliko ukoliko je Božja, ukoliko je „po volji Božjoj“.

Hristonosni apostol naziva hrišćane svetima, jer je svetost i njihov poziv i njihova dužnost. Hrišćani su hrišćani ukoliko su u Hristu. A u Hristu biti znači – biti svet po meri vere svoje, jer je Hristos osvećenje naše (1. Kor. 1,30). Ono što Gospod želi od nas u Svome Evanđelju, i radi čega je došao i dao nam Svoje Evanđelje, jeste svetost naša (1. Sol. 4,3.7). Sa verom u Gospoda Hrista i počinje hrišćaninovo osvećenje blagodaću, koje se potom usavršava svetim tajnama i svetim vrlinama. Apostol naziva verne svetima i svete vernima, da bi pokazao da je vera podvig kojim se hrišćani dobrovoljno osvećuju „u Hristu Isusu“. Jer vera i jeste život „u Hristu Isusu“, u kome je sva svetost Božanska koja svojim osvećujućim silama osvećuje verne, preobražavajući ih iz ne svetih u svete. Krajnji je cilj hrišćana da budu „sveti u svemu življenju“ kao što je svet sam Goslod Hristos (1. Petr. 1,15)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga