15 Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;
Kopirano
Komentari
Gospod je ukinuo zakon starozavetnih zapovesti, jer su one dobile u Evanđelju svoj božanski završetak i božansku zamenu. Svim tim Bogočovek je načinio u sebi novog čoveka. Do Njega je stari čovek, rob greha i smrti, trulio u nemoći i očajanju. Ljudska priroda jedino grehom stari i jedino g...
Više
rehom umire: gresi joj ispijaju životne sile, i ona postepeno stari, postepeno izumire, dok najzad, prestarela i iznemogla, ne umre. Jer – „greh rađa smrt“ (Jak. 1,15). Novi čovek je uistini samo Bogočovek, i svi koji su Njegova duha, koji su sastavni delovi Njegovog večnoživog tela, Crkve. Ovaj novi, ovaj hristonosni i hristoliki čovek je jedini besmrtni čovek, večni čovek u rodu ljudskom, i on ne stari, jer večnost, jer bogočovečnost ne stari. Da , samo je hristoliki čovek – novi čovek, jer je verom u Bogočoveka „prešao iz smrti u život“ (Jn. 5,24)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga