20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Kopirano
Komentari
Temelj apostola i proroka to je, braćo, život i rad apostola i proroka. To je Stari i Novi Zavet. Ko spaja apostole i proroke? Hristos Gospod. Bez Njega niti bi prorok razumeo apostola niti apostol proroka. On je pak ispunjenje proroka i svedočanstvo apostola. Tako je On ugaoni kamen, koji vezuje...
Više
proroke i apostole, i drži ih ujedno, kao što ugaoni kamenovi drže ujedno duvarove. I ceo Stari i Novi Zavet ujedinjuje se u Njemu, nalaze smisao u Njemu, okreću se oko Njega, nadahnjavaju se Njime, drže se Njime – Gospodom Isusom Hristom. Neznabošci i Jevreji gde bi se sastali i gde razumeli ako ne u Isusu Hristu Gospodu? Nigde osim u Njemu. U Njemu i kroz Njega oni se sjedinjuju u jednog Novog Čoveka, u jedno besmrtno telo, u jednu svetu i sabornu crkvu. I telo i duša sastaju se u višem, svetom prijateljstvu samo kroz Gospoda Isusa. Veza duše i tela je bila neprijateljska sve do Njegovog dolaska u telu; i to neprijateljstvo išlo je na pagubu duše. On je izmirio i osvetio oboje. Tako je On postao kamen ugaoni svakog besmrtnog i bogougodnog zidanja, ticalo se to pojedinog čoveka, ili porodice, ili naroda, ili svukolikog roda čovečjeg, ili sadašnjosti, ili prošlosti, ili budućnosti, ili starozavetnog ili novozavetnog. On je glavna stena u svakom zidanju, kao što je On glava u telu crkve Božje.

O Gospode Isuse Hriste, steno spasenja našega, pomiluj i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga