15 Gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri;
Kopirano
Komentari
Sve je Hristom obasjano, sve osvetljeno, sve je na vidiku, ceo vaš život, i vaša duša, i vaše srce, i vaša savest, a kamoli vaša dela, – zato gledajte kako živite, kako mislite, kako osećate kako postupate. Svi vas čak i s neba vide, najpre sam Gospod, a zatim i svi sveti Anđeli i Svet...
Više
itelji. Mudrost je živeti evanđelski „uredno“, evanđelski „tačno“ – ἀκριβῶς; a ludost je, ludilo je živeti rasipnički neuredno, trošeći dušu na grehe i poroke. Ko je mudar u očima Gospoda Hrista? Onaj koji zgradu duše svoje zida na vršenju svetih zapovesti Evanđelskih. A ko je lud u očima Gospoda Hrista? Onaj koji ne zida zgradu duše svoje na Evanđelju Spasovom. Jer sve što se zida Gospodom Hristom, odoleva svima burama i olujama i nepogodama iskušenja, greha, smrti i đavola; sve pak što se zida i gradi bez Hrista, i mimo Hrista, i protiv Hrista – lako pada i raspada se čim naiđu oluje iskušenja, oluje grehova i strasti, pogotovu vetar smrti i demonizma (sr. Mt. 7,24-27). Bezbrojni su primeri mudrog, evanđelski mudrog, evanđelski urednog života, a na prvom mestu to su: sveti Apostoli, sveti Mučenici, i svi sveti sledbenici Hristovi, a ispred njih – sam savršeni Sveprimer -Gospod Hristos. Primer pak ludog, rasipničkog života su: bludni sin, lenji sluga sa jednim talantom, i svi slični njima (sr. Lk. 15,11-32; Mt. 25,14-30)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga