1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
Kopirano
Komentari
Sveti apostol i živi otvoreno i radi otvoreno. U njega nema ničeg zakulisnog i sakrivenog i zavereničkog. U samom početku kaže ko je i šta je. Apostol sam, poslanik sam Isusa Hrista, koji vam donosi ono što vam po njemu šalje, ko? Sam Gospod Isus Hristos. Ne samo sadržina moga apostolstva n...
Više
ije od mene, već ni samo apostolstvo, jer sam „apostol – po volji Božjoj“. A dok sam živeo po svojoj volji, bio sam najljući gonitelj Hrista i Njegovih apostola. Poznato vam je šta se dogodilo sa mnom, te sam staru volju odbacio i sav se potčinio volji Božjoj u Hristu Isusu. Sada, sva moja volja samo jedno hoće: da bude sva Njegova, da On kroz nju i hoće i dela. Tako i biva. Svedok je i „brat Timotej“. Tako živimo, tako i propovedamo. Sebe ne propovedamo (2. Kor. 4,5), jer ništa svoga nemamo: sve je od Hrista, i radi Hrista. Ako hoćete, nas i nema u nama, nego „sve u svemu“ – On, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos (Kol. 3,11)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga