12 Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Kopirano
Komentari
Na celom evanđelskom putu spasenja hrišćani živo osećaju da bez neprestane pomoći Božje oni ne mogu ništa uraditi na svome spasenju. Mnogobrižni i čovekoljubivi Otac naš nebeski je taj „koji nas osposobi za udeo u nasledstvu svetih u svetlosti“. Uopšte svete sile za sveti život daju...
Više
se Trojičnim Božanstvom: od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Za saborni život „sa svima svetima“ (Ef. 3,18) daje se „udeo u nasledstvu svetih u svetlosti“. Bog koji je svetlost počiva u Svetima kroz njihovu svetost (sr. 1. Jn, 1,5). Nasledstvo svetih je nepropadljivo i neuvenljivo (sr. 1. Petr. 1,4), jer je sa svih strana ograđeno nepristupačnom svetlošću božanskom, kojoj ništa smrtno ni rušilačko pristupiti ne može
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga