17 I on je prije svega, i sve je u njemu.
Kopirano
Komentari
„I On je pre svega, i sve je u Njemu“. On je – „Početak“ (Jn. 8,25). Ili bolje: On je početak svakome početku, a sam je Bespočetni Početak. Zato je i pre svega stvorenoga. Od Njega se ništa početnije zamisliti ne može. Početak, prapočetak svakoj tvari je u Njemu i od Njega. „I ...
Više
sve je u Njemu“: sve što živi, živi Njegovim životvornim silama; sve što postoji, postoji Njegovim bićetvornim silama. Sve je opkoljeno Njime. Ali i sve je kroz Njega. Van Njega je samo nebiće. To logosno svejedinstvo svega postojećeg teško je osetiti čoveku, pošto mu je duša razbijena grehom. Bog Logos i postaje čovek, da bi čoveka oslobodio greha, i tako ga osposobio da to svejedinstvo oseti i doživi. Radi toga i osniva Crkvu u telu svom Bogočovečanskom. I ljudi, učlanjeni u Njegovo Bogočovečansko telo, osećaju i doživljuju logosno svejedinstvo tvari po meri svoje svetosti, svoje ohristovljenosti. Najsvetiji, to najsnažnije osećaju i najsvesnije doživljuju
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga