19 Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
Kopirano
Komentari
„Jer bi volja Očeva da u njemu obitava sva punoća – πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι“, „Sva punoća“: Života, Istine, Ljubavi, Pravde, Večnosti, i svega božanskoga što se može zamisliti; i „sva pupoća“ svega stvorenoga, jer sve što je stvoreno – „sve je ...
Više
u Njemu“. Bogočovek – svepunoća. I ta svepunoća stalno obitava u Njegovom Bogočovečanskom telu, Crkvi, jer je On sav u njoj, i ona – sva u Njemu. Tu svepunoću oseća kao nešto svoje svaki član Crkve, i ništa mu drugo nije ni potrebno, jer imajući Gospoda Hrista, on ima sve i sva što mu je potrebno za večni život u svima svetovima. Ova bogočovečanska svepunoća nema ničeg zajedničkog sa izvesnim filosofskim teorijama o svepunoći, jer su sve one u apstrakcijama i mrtvim shemama. Bogočovečanska svepunoća je živa, opitna, doživljajna bogočovečanska stvarnost. Nju može svaki doživeti učlanjujući se kao živa ćelijica u bogočovečanski organizam Crkve. No čudesni Bogočovek Hristos je veći i od same ove svepunoće, jer je rekao: „u Njemu obitava sve punoća“, a On je i oko nje kao veći i beskrajniji od nje … Bez Njega, vasiona se pretvara u ogromnu pustu i praznu lešinu; a u njoj ljudi – sve sami leševi, prazni iznutra i prazni spolja, leševi – u velikoj lešini
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga