8 Jer se od vas promče riječ Gospodnja ne samo u Maćedoniji i Ahaji, nego i u svako mjesto iziđe vjera vaša u Boga tako da nam nije trijebe što govoriti.
Kopirano
Komentari
„jer se od vas promče reč Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego i u svako mesto iziđe vera vaša u Boga“. A vera sama sebe propoveda; i kad ćuti, ona samim svojim postojanjem propoveda i Hrista Boga ispoveda. No vera vrlo rečito i gromovito govori – kroz ljubav, kroz milostinju, k...
Više
roz post, kroz molitvu, kroz smernost, kroz krotost, kroz trpljenje, kroz samilost. Sve su to heruvimski rečiti blagovesnici koji neprestano, tajno i javno, vidljivo i nevidljivo, blagoveste novi život u Hristu, razglašuju Evanđelje, propovedaju Spasitelja i onda kada usta i jezik umukne
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga