123
5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
Kopirano
Komentari
Strašna istina o Antihristu spada u najvažnije istine Evanđelja Spasova. O njoj se mora govoriti kao i o Gospodu Hristu. Da je ona prećutana u Evanđelju Spasovom, koliko bi onda delatnost Antihristova u rodu ljudskom bila opasnija! Mi hrišćani znamo iz Evanđelja Spasova šta Bog misli o nama...
Više
ljudima i šta hoće sa nama; ali isto tako svemudri Gospod nam je u svome Evanđelju kazao šta i Satana misli o nama ljudima i šta on hoće sa nama (sr. 2. Kor. 2,11; 11,14); i šta njegov glavni apostol - Antihrist misli o nama i hoće s nama. Nama hrišćanima ništa božansko nije nepoznato, ali isto tako i ništa satansko, da bismo se znali čuvati i braniti od satanskih iskušenja i zala. Mi smo ljudi stvoreni za blagodatne bogoljude; Gospod Hristos je i postao čovek, i kao Bogočovek pokazao kako se sve što je Božje može ostvariti u životu ljudskom na zemlji, a izbeći i uništiti sve što je protivbožje: grehovno, zlo, satansko, antihristovsko. I mi znamo da smo po svemu jači od Satane i njegovih crnih anđela: jači smo Hristovom blagodaću, jači NJegovom svetom Crkvom, u kojoj neprekidno živi i životvori Bogočovek Gospod Hristos sa svima Svojim božanskim silama blagodatnim, kojima se mi neprekidno pričešćujemo kroz svete tajne i svete vrline, i pobeđujemo svako satansko zlo, i greh, i smrt, i pakao. Bog koji je s nama kroz svete tajne i svete vrline nesravnjeno je jači od đavola koji je u gresima i strastima i smrtima i paklovima. Zato u nas nema straha ni od Satane ni od Antihrista: u svemu ih pobeđujemo Gospodom Hristom, koji u svetoj Crkvi Svojoj svemoćno dejstvuje u nama kroz svete tajne i svete vrline.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga