123
11 Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove.
Kopirano
Komentari
Eto, čujemo da neki neuredno žive meĎu vama, ništa ne radeći, nego se bave uzaludnim stvarima. Ĉovek, stvoren od Boga, da iz sebe izgradi malog boga po blagodati, - bavi se uzaludnim stvarima! Ta zar to nije ludo izigravanje sebe samog? Ta zar to nije bezumno odbacivanje božanskog smisla naš...
Više
eg ljudskog života, našeg ljudskog bića? Mravi, mravi, o mravi! pohitajte i zauzmite sve katedre ljudskih nauka, i naučite ljude osnovnoj vrlini života, i ona će ih zbog bogolikosti duše njihove uvrstiti među anđele Božje, kao što je vas načinio besprekornim saradnicima Božjim. Pčele, pčele, o pčele! uletite u duše lenjivaca i izrojite u njima neumorne sile radilice, da bi i oni, ugledajući se na vas, revnosno ispunjavali evanđelje Božje o radu. Ko je bezuman u rodu ljudskom? Onaj koji olako uzima dušu svoju, dušu koja mu je data za božansku večnost. A to je, na prvom mestu, lenjivac, svaki lenjivac. Lenjivče, otidi k mravima! otidi k pčelama! i nauči se od njih ozbiljnom shvatanju života i sveta, i svoga postojanja u svetu. Pohitaj, dok tvoja lenjost nije odgajila dušegubne poroke, koji dušu strovaljuju u večnu pogibao. Ali jedno znaj: kroz tvoju lenjost radi onaj koji je najveći neprijatelj tvoje duše - đavo. Ne dopusti mu da ti dušu pretvori u radionicu dušeubilačkih poroka i strasti.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga