123
3 A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.
Kopirano
Komentari
Gospod je veran - veri koju nam je dao kroz Svoje Božansko Evanđelje. Jer je u toj veri NJegovoj sva Božanska Istina NJegova, i Pravda NJegova, i LJubav NJegova, i Život NJegov: i u njima sav On - ovaploćeni Bog Logos, Gospod Isus Hristos, Bogočovek. Zato je čudesni Gospod veran svima koji dr...
Više
že tu veru NJegovu, jer je Večni uvek veran svemu Svom i svima svojima. A NJemu su svoji svi koji drže veru NJegovu, živeći njome, njenom večnom Božanskom Istinom i Pravdom. Evanđeljem Svojim Gospod nas poziva na zajednicu sa NJim, jedinim istinitim Bogom i Gospodom; i On je veran da ispuni sva obećanja koja nam daje u Svome Evanđelju (sr. 1. Kor. 1,9; Jevr. 10,23; 1. Sol. 5,24); i da nas utvrdi do samoga kraja u Večnoj Istini Svojoj, u Večnoj Pravdi Svojoj, u Večnoj LJubavi Svojoj, u Večnom Životu Svom, te nas na taj način učini bogočovečanski večnima i Sebi savečnima (sr. 1. Kor. 1,8). A kad vas On utvrdi u Svom božanskom dobru, ko će vas moći rastaviti od njega? ko otrgnuti? ko odvojiti? ko zavesti? Utvrdivši vas u Svom Božanskom Dobru, u Svojoj Božanskoj Istini, u Svojoj Božanskoj Pravdi, u Svom Božanskom Životu, On će vas samim tim sačuvati od svakoga zla, i od svih zala skupa, i od samog vrhovnog tvorca i načalnika zla u svima svetovima - đavola, koji je u pravom i savršenom smislu zao = ὁ πολερός. Svemoćni Gospod jedini vas i može izbaviti od lukavoga, od nečastivoga, zato nam je i naloženo u Molitvi Gospodnjoj da Mu se molimo: "i izbavi nas od lukavoga" - ἀπὸ ηοῦ πολεροῦ; zato vas Od jedini i može sačuvati od svakoga zla, i od Svezla - đavola. Samo jedini istiniti Bog i Gospod Isus Hristos, koji kroz svete tajne i svete vrline živi u vama, može vas sačuvati od nečastivoga, i od svakog njegovog zla (sr. Jn. 17,15).

Jer samo obučeni u NJega, "u sve oružje Božje", vi ćete moći "pogasiti sve raspaljene strele nečastivoga" - ηοῦ πολεροῦ (Ef. 6,16), koje on šalje na vas kroz iskušenja, kroz grehe, kroz strasti, kroz slasti. I ne samo to, nego: utvrđeni Gospodom "u svakoj reči i delu dobrom" (2. Sol. 2,17), i ispunjeni NJime (Kol. 2,9-10), vi ćete moći nadvladati i samog Nečastivog - ηὸλ πολερὸλ, i sva zla što su u njemu, od njega i iza njega ,(sr. 1. Jn. 2,13.14). U svetom krštenju rođeni od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, mi znamo, ako budemo živeli u svetu kao duhovni i blagodatni sinovi Božji, nas neće dohvatiti Nečastivi (sr. 1. Jn. 5,18), jer je Bog naš u nama, Bog naš koji je oganj što spaljuje svako zlo. I kada Satana "sa svakom silom" udari na vas kroz naopake i zle ljude, veran je Gospod da vas izbavi od naopakih i zlih ljudi, koji su dobrovoljno i svojim življenjem u zlu postali "sinovi nečastivoga" = οἱ σἱοὶ ηοῦ πολεροῦ (Mt. 13,38). Gospod koji je kroz svetu tajnu krštenja počeo u vama dobro delo, vaše večno dobro delo, koje će vas odvesti u večno Carstvo slave Božje, On će ga i dovršiti u vama tja do dana Strašnoga suda (sr. Flb. 1,6; 1. Kor. 1,8).
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga