123
6 Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
Kopirano
Komentari
Šta je hrišćanstvo? Hrišćanstvo je doživljavanje Hrista od strane vernih; hrišćanstvo je življenje Hristom, življenje u Hristu; hrišćanstvo je Hristos u hrišćanima, i hrišćani u Hristu. To je sasvim novi život, život bogočovečanski: u njemu je Bogočovek sve i sva u duši čoveko...
Više
voj, u savesti čovekovoj, u umu čovekovom, u srcu čovekovom, u vascelom biću čovekovom; i time sve i sva u čovekovom životu u porodici, u društvu, u rodu ljudskom, u ovom svetu, i u onom svetu.

Postavši čovek, Bog i Gospod Hristos je kao Bogočovek živeo među ljudima na zemlji i sav zanavek ostao u Crkvi Svojoj sa vascelom Svojom Bogočovečanskom Ličnošću, sa vascelim Svojim bogočovečanskim životom, sa svima bogočovečanskim silama koje taj život i čine novim i besmrtnim i večnim. To je život kojim i hrišćani žive u ovom svetu, svaki po meri vere svoje i svetih podviga svojih. Da, vi ste hrišćani pozvani da živite dostojno Boga i Gospoda Hrista (sr. Kol. 1,10): da živite NJime i u NJemu i radi NJega; da živite dostojno Evanđelja Hristova (Flb. 1,27); da živite dostojno Boga koji vas je prizvao u Svoje carstvo i slavu (1. Sol. 2,12). U tome bogočovečanskom životu: Bog je uvek na prvom mestu u svemu i svačemu, a čovek na drugom, uvek se upravljajući po Bogu, misleći NJime, osećajući NJime, delajući NJime, živeći NJime u svemu i svačemu. Tu sve biva i sve se zbiva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Taj novi život bogočovečanski, sa svima svojim blagodatnim silama, i sačinjava Evanđelje Spasovo koje vam mi apostoli propovedamo: propovedamo i usmeno i pismeno. A sve to skupa sačinjava predanje naše, predanje sveto, bogočovečansko, svo u Crkvi Hristovoj. Živeti po tom svetom predanju, to i znači biti hrišćanin. Tim predanjem svakome se hrišćaninu predaje životvorna blagodatna sila, koja ga osposobljava da živi Hristom, da živi Bogom, da živi Duhom Svetim. U tom svetom predanju ništa nije od nas ljudi, već sve od nadsuštastvene Trojice. Predajući vam Evanđelje Spasovo, vi znate mi vam sa njim predajemo i učenje Bogočovečansko, i sile božanske koje vas osposobljavaju da po tom učenju živite i besmrtujete i večnujete. Ovo sveto bogočovečansko predanje, vascelo u Bogočovečanskom telu Hristovom, Crkvi, predaje se vama blagodaću Duha Svetoga kroz svete tajne, koje u vama proklijavaju i rascvetavaju se u svete vrline, te ste u stanju voditi nov bogočovečanski život, život u Duhu Svetom. U Duhu Svetom, koji radi Hrista siđe u svet, i večito boravi u Bogočovečanskom telu NJegovom.

Sve u ovom svetom predanju, i u pojedinostima i u celini, sačinjava zapovest samog Gospoda Hrista. I biti hrišćanin nije drugo do živeti po ovoj zapovesti Gospoda Hrista. Ko ne živi po ovom svetom predanju, taj i nije hrišćanin. Ĉim neko počne de se greši o sveto predanje, za njega od tog trenutka počinje smrtna opasnost: da izgubi spasenje, ako se ne pokaje, i svim bićem ne vrati svetom predanju i ne uzaživi njime. Sve je u svetom predanju od jedinog istinitog Spasitelja i Boga Gospoda Hrista, zato sve i sačinjava božansku zapovest NJegovu, koja se mora ispunjavati ako se želi biti hrišćanin i postići spasenje kroz blagodatno ohristovljenje i oboženje. Sveto predanje, to je bogočovečanski red i poredak u našem životu; narušenje toga poretka i jeste ubitačna neurednost, koja najzad donosi smrt duši. Zato vam zapovedamo, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nam je i ostavio u Crkvi Svojoj sveto bogočovečansko predanje novog života, da se odvojite od svakog hrišćanina koji živi neuredno - ἀηάθηως - a ne po predanju - θαὶ κὴ θαηὰ ηὴλ παράδοζηλ - koje primiše od nas, NJegovih apostola.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga