123
8 Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
Kopirano
Komentari


Jer besposličenje je izvor mnogim porocima; i ono najpre donosi duhovnu smrt samom besposličaru. Besposličenje je dokaz da čovek neozbiljno i naopako shvata i sebe i život. Vreme, i život u vremenu, dati su čoveku da pomoću njih stekne večnost, život večni. Zato je svaki ...
Više
trenutak vremena važan za čoveka kao večnost: jer je svaki trenutak našeg vremena zlatnik kojim se kupuje parče večnosti, a katkad i cela večnost (sr. Rim. 5,14-20). Vreme je večnost, - to je evanđelsko učenje o vremenu, to evanđelsko shvatanje vremena, to - smisao vremena i neprolazna vrednost njegova. Tako mi apostoli i živimo; tako žive i svi hrišćani: svaki trenutak vremena vezuje nas sa večnošću, ujedinjuje sa njom. Vi ste sami svedoci o tome, dok bejasmo među vama: mi ne jedosmo zabadava hleb ni u koga, nego u trudu i poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na teret nikome od vas. Jer Evanđelje Hristovo uči nas svetom radu, i to neprekidnom svetom radu, kojim i dušu i telo obrađujemo, preobražavamo, osvećujemo, pripremajući ih za život večni u Carstvu Gospoda Hrista.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga