1 Bog koji je negda mnogo puta i različnijem načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u pošljedak dana ovijeh preko sina,
Kopirano
Komentari
Vidiš li da je mnogostrano i na mnogo načina Bog govorio. Jer kao što vešti lekar ne daje uvek svima istu vrstu leka, nego svakome daje prikladan i odgovarajući lek, razlikujući i mesto i bolest i momenat, tj. vreme i stanje i uzrast; drugi daje detetu a odraslome drugi; jedan bolesnome a drug...
Više
i zdravome, uz to, ne daje isti svakome bolesniku, nego prema stanju i bolesti. Drugi lek daje leti a drugi zimi, u jesen i u proleće i na svakom mestu saglasno mesnim prilikama
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga