123
8 Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopirano
Komentari
Nabrojavši vrline za koje treba da imamo svu revnost po primanju blagodatnih sila, apostol je kao podstrek još naveo: Kad ovo sve imate i umnožava se u vama to vas neće učiniti neradnim i neplodnim za poznanje Gospoda našega Isusa Hrista (2.Pt.1,8). Koje su to vrline već je navedeno u pouci z...
Više
a ponedeljak. Sada dodajmo još i to, da njih ne treba samo jednom pokazati, već ih svagda u sebi nositi. Njih treba ukoreniti u duši i ne dozvoliti da ostanu na jednom stepenu, već ih sve više i više umnožavati i razrastati u sili i plodnosti. Samo u tom slučaju, govori (apostol), nećeš biti neradan i neplodan za poznanje Gospoda našeg Isusa Hrista. Do poznanja Gospoda dolazi onaj koji veruje u Njega i ispoveda ga. Ti kažeš da veruješ! Pazi samo da ta vera ne bude bez dejstva i neplodna. Šta treba da radim da moja vera ne bi bila takva? Trudi se u svakoj vrlini. Gde su oni koji tvrde da je dovoljno samo verovati i da osim toga ništa nije potrebno?! Ko tako misli – slep je (2.Pt.1,8-9)
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga