1
4 Obradovah se vrlo što nađoh neke od tvoje djece koji hode u istini, kao što primismo zapovijest od oca.
Kopirano
Komentari
Šta znači biti hrišćanin? – Hoditi u Istini, biti sav u Istini i od Istine. To osigurava čoveku besmrtnost i život večni, jer ga spasava od greha, od te osnovne i glave laži, svelaži. Greh u svima svojim bezbrojnim oblicima samo jedno radi: laže čoveka da mu može dati život a survava ...
Više
ga u smrt, da mu može dati raj a odvodi ga u pakao, da ga može učiniti bogom a pretvara ga u đavola. Koji to greh nije laž, i kojim to grehom čovek ne laže sebe? Eto gordosti. Zar gardošću ne laže čovek sebe, jer smatra sebe velikim, a ustvari je prah i pepeo? Eto slavoljublje. Zar slavoljubljem ne laže čovek sebe, jer smatra sebe slavnim, a ustvari je bunjište, puno crva i smrada? Eto vlastoljublje. Zar čovek ne laže sebe vlastoljubljem, jer smatra da je silan i moćan, a ustvari je bedni rob smrti i groba? Eto slastoljublje. Zar čovek ne laže sebe slastoljubljem, jer smatra da će mu dati rajska uživanja, a ustvari svaka se slast završava gorčinom? Tako, greh do greha – laž do laži, i sve se one slivaju u jednu beskrajnu laž, koja uvek odvodi čoveka „ocu laži“, tom čovekoubici „od početka“ (Jn. 8,44). Zato osnovna zapovest Trojičnog Božanstva jeste: hoditi u istini. Jer samo oni „koji hode u istini“ Hristovi su, i laž nema vlasti nad njima
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga