1
1 Od starješine Gaju ljubaznome, kojega ja ljubim vaistinu.
Kopirano
Komentari
Evo ljubavi koja je sva zasnovana na istini, sva ograđena istinom, sva stoji „u istini“. Sveti Blagovesnik blagovesti o onome što je u njemu samom živa blagovest, živa stvarnost, živa istina. On piše o novazavetnoj ljubavi koja je u isto vreme njegovo lično iskustvo: božanska ljubav koja...
Više
se pretvorila u čovečansko osećanje, u čovečansko iskustvo, u čovečansku stvarnost. Takve su ustvari sve božanske blagovesti evanđelske: pretvorene u ljudsko iskustvo, u ljudsku stvarnost, ovaploćene i uvek ovaplotljive, ostvarene i uvek ostvarljive, učovečene i uvek učovečljive. Ako je reč o ljubavi, hrišćanin treba da ljubi „delom i istinom“ (1. Jn. ZD8); ako je reč o molitvi, treba da se moli „delom i istinom“; isto tako, ako je reč o postu, o smernosti, o trpljenju, o dobroti, o pravdi, – sve se to ima izražavati „delom i istinom“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga