1
3 Obradovah se vrlo kad dođoše braća i posvjedočiše tvoju istinu, kako ti u istini živiš.
Kopirano
Komentari
3-4

„Duša napreduje“ kada čovek živi istinom, hodi u istini. A on to čini kada živi Gospodom Hristom i u Gosiodu Hristu, jer je u Njamu sva Istina, i On je sama Istina. Božanska Istina se njegova grana kroz zapovesti njegovog svetog Evanđelja, kroz evanđelske svete tajne i...
Više
svete vrline. Ko u njima živi – u istini živi; ko u njima hodi – u istini hodi. Sve su to svedoci koji neporečno svedoče da je u duši njegovoj živa Istina Hristova. A ona uvek živi hraneći se svetim vrlinama i svetim raspoloženjima, svetim mislima i svetim osećanjima duše. Gde njih ima, tu istinske radosti ima. Sveti apostol Istine se topi od radosti kada vidi decu svoju gde žive u Istini Hristovoj i Istina u njima. On piše svome ljubljenom učeniku: „Obradovah se vrlo kad dođoše braća i posvedočiše tvoju istinu – σου τῇ ἀληθείᾳ -, kako ti u istini živiš – καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. Nemam veće radosti od ove da čujem da deca moja u istini hode – τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα“. „Tvoju istinu“, jer živeći Istinom Hristovom ti si je učinio svojom, pretvorio u svoju Istinu. A cilj je vere evanđelske da sve što je Hristovo pretvorimo u Svoje, u naše, u ljudsko
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga